Τι είναι

Το διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας στη Νέα Ελληνική είναι ένα ελεύθερο διαδικτυακό τεστ που προσδιορίζει το επίπεδο γλωσσομάθειας παιδιών και εφήβων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Σε παιδιά και εφήβους από 7 έως και 15 ετών που μαθαίνουν τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
  • Σε δασκάλους της ελληνικής γλώσσας που θέλουν να εκτιμήσουν τις δεξιότητες των μαθητών τους στη γενική γλώσσα με εύκολο, γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο, ώστε να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά το μάθημά τους.

Τι εξετάζει

Το διαδικτυακό τεστ κατάταξης συγκροτείται από ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών:

  • στη χρήση της Ελληνικής (γραμματική και λεξιλόγιο)
  • στην κατανόηση του προφορικού λόγου
  • στην κατανόηση του γραπτού λόγου

Τι αποτελέσματα δίνει το τεστ

Οι απαντήσεις των μαθητών στα ερωτήματα του τεστ ελέγχονται αυτόματα. Τα αποτελέσματα προβάλλονται άμεσα και προσδιορίζουν το επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, από Α1- έως και Β2+. Επιπλέον, είναι δυνατό να παρουσιάζεται στον μαθητή και τον δάσκαλο συνολική επισκόπηση των απαντήσεων ανά ερώτημα και ανά δεξιότητα καθώς και ο χρόνος απόκρισης σε κάθε ερώτημα.

Χαρακτηριστικά:

  • Σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο γνωσιακής ανάπτυξης και στα ενδιαφέροντα παιδιών (από 7 έως 11 ετών) και εφήβων (από 12 έως 15 ετών), καθώς και στις συνηθέστερες επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες οι μαθητές είναι δυνατό να εμπλακούν.
  • Έγκυρο και αξιόπιστο. Το τεστ έχει δοκιμαστεί σε δείγμα του πληθυσμού (αλλόφωνα παιδιά που μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα).
  • Προσαρμοστικό: η ροή και το πλήθος των ερωτημάτων που παρουσιάζονται στον μαθητή προσαρμόζεται δυναμικά στις απαντήσεις του. Έτσι, το τεστ είναι ιδιαίτερα σύντομο.

Είμαι καθηγητής
Εγγραφή   Σύνδεση
Είμαι μαθητής
Σύνδεση